ORIENTAČNÍ MAJÁČKY PRO NEVIDOMÉ

Hlavní stránka Produkty O firmě

ORIENTAČNÍ MAJÁČKY PRO NEVIDOMÉ

Orientační majáčky pro nevidomé jsou zařízení dálkově ovládaná nevidomou osobou, která usnadňují prostorovou orientaci, případně podávají i hlasovou informaci. Dosah dálkového ovládání je, podle konfigurace terénu v okolí majáčku, 50 až 150 m.

V souladu s vývojem technických i programových prostředků jsme vyvinuli nové typy orientačních majáčků, které poskytují nové možnosti a současně plně nahrazují dosud dodávané typy hlasových a signálních majáčků. Ve skupině signálních majáčků je to ORIENTAČNÍ ZVUKOVÝ MODUL - OZM, ve skupině hlasových majáčků je to ORIENTAČNÍ HLASOVÝ MAJÁČEK - OHM.

Přehled dodávaných typů majáčků:

 SIGNÁLNÍ MAJÁČKY

Orientační zvukový modul OZM
Funkčně nahrazuje majáček AOM.

Orientační zvukový modul Orientační zvukový modul ELVOS OZM představuje novou generaci informačních a orientačních zařízení pro nevidomé. Modul pomocí akustického trylku spouštěného dálkově nevidomou osobou nebo periodicky vestavěným automatem usnadňuje nevidomým a slabozrakým osobám prostorovou orientaci. Modul navíc může obsahovat relé se silovým kontaktem, rozhraní na průmyslovou datovou sběrnici RS-485, pomocí níž může komunikovat s informačními a vyvolávacími systémy a rozhraní na opticky oddělený vstup proudové smyčky.

Připojení:
Orientační zvukový modul ELVOS OZM je elektrické zařízení třídy II a napájí se ze sítě 230V nebo z malého napětí 12V nebo 24V ss nebo st. Napájecí napětí je uvedeno na štítku.

Montáž:
Orientační zvukový modul ELVOS OZM se připevňuje pomocí 4 šroubů nebo hmoždinek na zeď nebo konstrukci. Pracovní poloha je libovolná. Upevňovací šrouby jsou vně vnitřního utěsněného prostoru. Pro dodržení krytí je třeba rovnoměrně dotáhnout uzavírací šrouby modulu a použít přívodní kabel s kruhovým průřezem o průměru 7-12mm.

Nastavení:
Po odklopení krycích panelů a odšroubování 4 šroubů otevřete krabici modulu. Uvnitř se nacházejí všechny nastavovací prvky:

 • svorkovnice pro připojení napájení označená štítkem s uvedením napájecího napětí
 • potenciometr pro nastavení hlasitosti trylku
 • 4-násobný DIP-přepínač, sloužící k nastavení vlastností:
  • přepínač č. 1,2: druh trylku

  • OFF-OFF: trylek "i-á"
   OFF-ON: trylek "i-á nízký"
   ON-OFF: trylek "brlm"
   ON-ON: trylek "mlrb"
  • přepínač č. 3: OFF: bez zpoždění, ON: zpoždění 2 s
  • přepínač č. 4 v základní verzi nepoužit
 • zelená kontrolka: zařízení zapnuto a v provozu
 • červená kontrolka: příjem povelu a jeho zpracování
Po zapnutí modul 3xpípne a zablikají kontrolky - tak je možno ověřit funkci i bez dálkového ovládače.

Technické údaje:
Rozměry: š90 x v120 x h60 mm
Rozteč montážních bodů: 34x99 mm
Hmotnost: 300 g
Rozsah pracovních teplot: -20...+60° C
Napájení (síť): 230V / 50 Hz
Klidový příkon: 0,1 VA
Max. příkon: 2 VA
Napájení (nn): 12V (10...16 V)ss nebo 24V(15...35V)
Klidový odběr: 20 mA
Max. odběr: 50 mA
Dimenzování kontaktu relé max.550V/10A
Krytí: IP64

Další možnosti:

 • relé se silovým kontaktem, spínané povelem ovládače nebo kombinací povelů.
 • opticky oddělený ovládací vstup, umožňující měnit funkci modulu podle stavu externího zařízení.
 • interface na průmyslovou datovou sběrnici RS-485, umožňující spolupráci s informačními a vyvolávacími systémy.
 • široké možnosti programování (např. časové funkce) podle požadavků zákazníka.

Možné další varianty OZM:
OZM/RE s relé.
OZM /RS458 s interface RS458.

Mechanický výkres:
montážní výkres

 HLASOVÉ MAJÁČKY

OHM orientační hlasový majáček
Funkčně nahrazuje majáček DHM a jeho varianty.

Akustický orientační majáček AOM Orientační hlasový majáček ELVOS OHM představuje novou generaci informačních a orientačních zařízení pro nevidomé. Majáček pomocí akustického hlášení spouštěného dálkově nevidomou osobou nebo periodicky vestavěným automatem usnadňuje nevidomým a slabozrakým osobám prostorovou orientaci a poskytuje věcnou informaci.

Hlavní vlastnosti:

 • zvukové nahrávky jsou uloženy na SD/MMC kartě ve standardním formátu MPEG 1/2 layer 3 (MP3) v CD kvalitě (MP3)
 • uživatel si nahrávky může snadno vytvářet nebo měnit pomocí běžně dostupného software a běžné čtečky karet připojené k PC
 • výkonný zesilovač ve třídě D zajišťuje velmi nízkou spotřebu energie
 • majáček může být doplněn řadou doplňkových funkcí, které značně rozšiřují možnosti použití:
  • hlášení může být měněno v závislosti na stavu vnějšího zařízení nebo podle povelů přenášených po průmyslové datové sběrnici
  • z majáčku mohou být dále ovládána další zařízení (dveře, signalizace, apod.)
 • majáček může být napájen ze sítě 230V nebo z nízkého napětí 12V
 • majáček má velmi malé rozměry a je možno jej bez problémů umístit prakticky kamkoli.
 • firmware majáčku je upgradovatelné. Firma ELVOS neustále pracuje na rozšiřování možností majáčku podle požadavků zákazníků. Nové verze firmware je možno přehrát i do dříve vyrobených a již instalovaných majáčků.

Funkce:

Majáček přehrává zvukové soubory ve formátu MPEG 1/2 layer 3 (MP3), uložené na SD/MMC kartě. Přehrávání je spouštěno buď dálkově - dálkovým ovládačem který používá nevidomá osoba nebo automaticky vestavěným automatem. Majáček nepotřebuje kromě napájecího napětí žádné další připojení. Maximální výstupní výkon 10W spolu s výkonným reproduktorem zajišťuje dostatečnou hlasitost i v hlučnějším prostředí. Majáček je dodáván v odolném ABS krytu s krytím IP64.

Umístění:

Majáček se umisťuje s ohledem na dobrou slyšitelnost a orientační funkci (např. v ose vchodu do objektu). Umístění majáčku je třeba konzultovat se zástupci nevidomých. Pracovní poloha je libovolná. Majáček se připevňuje pomocí čtyř šroubů nebo vrutů v roztečích 146x146 mm. Upevňovací šrouby se nacházejí vně chráněného prostoru s elektronikou majáčku. Dosah dálkového ovládání je 50 -150 m.

Zařízení dále umožňuje rozšíření o následující funkce:

 • časovač, umožňující opakované spouštění další fráze v intervalu nastavitelném v rozsahu 15 s až 5 minut. Tato funkce může být případně doplněna i digitálními spínacími hodinami s týdenním programem, které vypnou časovač např. mimo pracovní dobu. Standardní funkce majáčku tím není narušena.
 • relé se spínacím kontaktem dimenzovaným na 230V/10A, který může sepnout při zvolené kombinaci povelů a ovládat případné další zařízení (optický nebo zvukový signál pro personál apod.).
 • interface externího řízení s max. 9 opticky oddělenými vstupy nebo výstupy proudové smyčky, která umožňuje měnit fráze v závislosti na stavu externího zařízení (např. eskalátoru, automatických dveří apod.) nebo naopak ovládat další zařízení. Tímto způsobem je možno ze standardního ovládače, který používají nevidomé osoby, ovládat např. otevření dveří, vyvolávací systémy v bankách nebo na poštách, přivolávat obsluhu a podobně. Přívodní párové kabely mohou mít délku až 1 km a mají vynikajicí odolnost proti průmyslovému rušení.
 • majáček může být připojen i k průmyslové sběrnici RS485 a být tak součástí rozsáhlejších informačních systémů
 • majáček může být napájen z nízkého napětí 10...16V/1A max. bez zvláštních nároků na stabilitu.

Technické údaje:

Rozměry: š160 x v160 x h75 mm
Rozteč montážních bodů: 146x146 mm
Hmotnost: 1500 g
Rozsah pracovních teplot: -20...+60° C
Napájení (síť): 230V / 50 Hz
Klidový příkon: 0,5 VA
Max. příkon: 11 VA
Napájení (nn): 12V (10 ... 16 V) ss
Klidový odběr: 20 mA
Max. odběr: 1 A
Krytí: IP64

Varianty OHM:

OHM
normální, obsahuje jednu nebo dvě hlasové fráze. Základní fráze (spouštěná povelem č. 1) bývá krátká, podává základní informaci a usnadňuje prostorovou orientaci. Doplňková fráze (spouštěná povelem č. 2) bývá delší, podává doplňkovou informaci, která může např. podrobně popisovat situaci v okolí majáčku. OHM je funkční náhrada DHM1, DHM2

OHM/C
s kodérem

OHM/C2
s dvěma přepínatelnými frázemi, Zařízení je doplněno nožností externího řízení, která umožňuje obsluze (např. dozorčí turniketů v metru) přepínat mezi dvěmi frázemi spouštěnými pouze povelem č. 1 ovládače.

OHM/C14
se 14 přepínatelnými frázemiZařízení je doplněno možností externího řízení, která umožňuje měnit frázi v závislosti na stavu vnějšího zařízení – např. eskalátoru nebo několika eskalátorů v metru. Počet frází/segmentů může být až 30 Majáček je spouštěn pouze povelem č. 1 ovládače.

OHM/C2 (14)
funkční náhrada DHM/C2 (14)

OHM/DE MO
demonstrační model

Možné další varianty (po dohodě):

OHM /RE
s relé

OHM /RS458
s interface RS458

OHM/TX
s radiovým vysílačem informace

Mechanický výkres:
montážní výkres

Další příslušenství
Pro místa, kde není možno zajistit napájení majáčků (OZM i OHM) ze sítě 230V, dodáváme nezávislý napájecí zdroj, skládající se z mrazuvzdorného akumulátoru, solárního panelu a řídící elektroniky.

Další možnosti
Orientační majáčky ELVOS představují novou generaci informačních a orientačních zařízení pro nevidomé. Majáčky pomocí akustického hlášení spouštěného dálkově nevidomou osobou nebo periodicky vestavěným automatem usnadňují nevidomým a slabozrakým osobám prostorovou orientaci a poskytují věcnou informaci. Dále umožňují nevidomým využívat informační a vyvolávací systémy. Více informací...

DOM2F dálkový ovladač majáčků

DOM2F dálkový ovladač majáčků Ovládač ELVOS DOM2F slouží k ovládání všech typů orientačních majáčků a modulů používaných v České a Slovenské republice. Prostřednictvím těchto modulů dále umožňuje spolupráci s informačními a vyvolávacími systémy.

Návod k obsluze:

Ovládačem DOM2F je možno vyslat šest povelů. Jednotlivé povely plní tyto funkce:

 • 1 vyvolání tzv. hlavní fráze hlasového majáčku nebo spuštění trylku orientačního zvukového modulu
  • krátký stisk: jednorázová akce
  • dlouhý stisk (2 s): opakované vysílaní povelu 1 po dobu jedné minuty po třech sekundách. Tento režim lze okamžitě ukončit stiskem kteréhokoli jiného tlačítka
 • 2 vyvolání tzv. doplňkové fráze hlasového majáčku
 • 3 vyvolání informace o čísle linky a směru jízdy vozidel MHD
 • 4 signalizace řidiči vozidla MHD o nástupu/výstupu nevidomého, případně žádost o otevření dveří. Tímto povelem je též možno přivolat vrátného nebo pracovníka ostrahy ve veřejných budovách (pokud je tam systém instalován)
 • 5 aktivace akustického návěstí u křižovatek - zatím zkušební provoz
 • 6 zatím rezerva

Ovládač DOM2F je napájen dvěma bateriemi velikosti N (LADY) a je vybaven akustickou indikací vyslání povelu a stavu baterií. Po stisku libovolného tlačítka zazní buď dvě pípnutí (správná funkce, dobrý stav baterií), nebo jedno pípnutí (správná funkce, baterie je nutno v nejbližší době vyměnit). Pokud se pípnutí neozve, ovládač je nefunkční z důvodu vybitých baterií nebo jiné závady.
Pro výměnu baterií odšroubujte šroub na zadní straně ovládače a sejměte vrchní kryt s klávesnicí. Vyjměte baterie a vložte nové (dbejte na zachování správné polarity baterií).
Pro přepnutím mezi nastavením pro Českou a Slovenskou republiku stiskněte dlouze současně tlačítka 5 a 6. Přepnutí je indikováno odpípáním - . - . - - . . (CZ), resp: . . . - . - (SK). Nastavení je uloženo v paměti a zůstává zachováno i při výměně baterií.
Ovládač DOM2F splňuje požadavky Všeobecného oprávnění č. VO-R/10/06.2009 Českého telekomunikačního úřadu a Všeobecného povolenia č. VPR-03/2005 Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky. Více informací...

POM1, polohový orientační maják
Maják POM1 usnadňuje nevidomým osobám orientaci ve volném prostoru Pomocí tohoto majáku lze dočasně akusticky označit orientační bod (vchod do domu, lavičku na zahradě, místo uložení věcí) nebo nebezpečné místo (výkop, stavební pracoviště). Maják POM1 po zapnutí vydává opakovaně akustický signál. Druh signálu a opakovací periodu lze zvolit. Zařízení je napájeno z baterie 9V, která vydrží přibližně na 40 dní nepřetržitého provozu. Více informací...

POM2, polohový orientační maják
Maják POM2 usnadňuje nevidomým osobám orientaci ve volném prostoru. Pomocí tohoto majáku lze dočasně akusticky označit orientační bod (vchod do domu, lavičku na zahradě, místo odložení věcí) nebo nebezpečné místo (výkop, stavební pracoviště). Maják POM2 po zapnutí vydává opakovaně akustický signál. Druh signálu a opakovací periodu lze zvolit. Zařízení je napájeno ze dvou baterií AAA, která vydrží přibližně na 30 dní nepřetržitého provozu. Více informací...


Případné další informace Vám rádi poskytneme telefonicky nebo na naší adrese


Elvos s.r.o.
Obřanská 593, 664 01 Bílovice nad Svitavou

tel: 545 211 609
elvos@ok2bwn.cz